shapka_top.jpg

Отримання сертифікатів походження ТПП

Отримання сертифікатів походження ТППСертифікат походження форми СТ-1 видається експортеру на товари вироблені на території України для експорту продукції в країни колишніх СНД. Сертифікат форми СТ-1 повністю звільняє імпортера від мита.

Сертифікат форми А видається на товари, які потрапляють під режим преференцій при експорті на ринки країн ЄС, Швейцарії, Туреччини,США і Японію. При наявності такого сертифіката імпортер повністю або частково звільняється від мита.

Для отримання сертифікатів необхідно:

Завантажити файл >>

I. Оформити заяву-декларацію 

II. Надати наступні документи (рекомендований перелік може змінюватися):

1. Для товарів:

1.1. Документи, що підтверджують реєстрацію експортера і факт експорту товару українського походження (в залежності від виду відправлення):

 • контракт;
 • митна декларація з відмітками митниці (у разі видачі сертифіката з часом);
 • товаросупровідні документи (коносамент, рахунок-фактура, інвойс, штурманська розписка тощо);
 • специфікація;
 • договір на експедиційні послуги, доручення експортера для експедитора, згідно з яким він має - право подавати заявку-декларацію, надавати необхідні документи та підписувати сертифікати;
 • вантажна інструкція;
 • здавальний акт порту;
 • свідоцтво про реєстрацію платника податку (для експортера);
 • картка реєстрації - обліку зовнішньоекономічного договору/контракту (у разі підпорядкування реєстрації зовнішньоекономічні договору/контракту в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України або в уповноважених ним органах).

1.2. Документи, що підтверджують українське походження товару:

1.2.1. Для всіх товарів, крім сільгосппродукції та другорядних лісових ресурсів:

 • довідка про порядок виготовлення товару, яка складається не рідше одного разу на рік, а також у разі зміни джерел сировину, технологічного процесу і т. п. і містить інформацію про підприємстві згідно зі Статутом:
  • перелік товарів, що виготовляються підприємством;
  • джерело надходження сировини і матеріалів, з яких виготовляються товари;
  • перелік основних технологічних операцій виробництва;
  • відомості про виробничі площі, устаткування та робочої сили;
 • документи про придбання сировини і матеріалів (договори, транспортні, розрахункові);
 • підтвердження виробника (сертифікат якості, паспорти, нормативна, технічна, технологічна документація, маркування на товарі тощо);
 • експертний висновок щодо коду товару за ТН ЗЕД/УКТ ЗЕД;
 • калькуляція, що містить дані про процентному вмісті вартості імпортних (чи невідомого походження) сировини і матеріалів у вартості кінцевого продукту (в разі експорту товару, який значиться в Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається походженням з тієї країни, в якій вони мали місце);
 • ліцензія на експорт (в разі, якщо товар підпадає під спеціальний режим імпорту/експорту);
 • для цілей виконання закону України «Про електроенергетику» - ліцензія на здійснення господарської діяльності для виробництва електричної енергії або ліцензію на здійснення господарської діяльності у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.

1.2.2. Для сільгосппродукції та другорядних лісових ресурсів:

a. Сільгосппродукція, яка відправляється теплохідними партіями (в т. ч. зернові (масляні) культури і продукти її переробки):

 • документи або реєстр документів на придбання товару експортером; лист від експортера, в якому перераховані області України, де вирощені зернові (масляні) культури, а в разі придбання на біржі біржовий контракт;
 • договір комісії та акт прийому-передачі ( у разі, якщо відправка пов'язана з договором комісії) або документи про придбання товару тощо;
 • реєстр ж/д (т/т) накладних (надається разом із зазначеними в ньому накладними);
 • сертифікати якості (або реєстр) або сертифікати Державної хлібної інспекції (або їх реєстр) або фітосанітарні сертифікати;

b. Сільгосппродукція та продукція, яка заготовляється і відправляється іншими видами транспорту (в т. ч. фрукти, овочі, горіхи і т. п.):

 • довідка сільської ради або Держкомзему, про наявність земельної ділянки, оренди паїв, обробіток продукції і т. п. або довідки форми 3-дф або довідки форм 4-сг, 29-сг або 37-сг, з відміткою Державної служби статистики України;
 • довідка виробника щодо порядку вирощування (виробництва) продукції, відомості про площі ділянок і садіння культур (кількість га), середня врожайність з 1 га, населений пункт (повна назва, де знаходяться посівні площі і до якого сільській раді вони належать), наявність сільськогосподарської техніки і робочої сили, необхідних для обробки цих угідь;
 • акти закупівлі сільгосппродукції або реєстри закупівельних актів. У разі закупівлі на оптових ринках: довідки про закупівлю на ринку у виробників, акти закупівлі, довідки сільської ради;
 • документи або реєстр документів на придбання товару експортером, в яких зазначено, в якій області України вирощені культури, транспортні документи (залізничні накладні (або реєстр) або товаротранспортні накладні тощо);
 • сертифікати якості (або реєстр) або сертифікати Державної хлібної інспекції (або їх реєстр) або фітосанітарні сертифікати;

c. Другорядні лісові ресурси:

 • лісовий квиток;
 • сертифікат про що містяться радіоактивних речовин у продукції;
 • фітосанітарний сертифікат;
 • документи або реєстр документів на придбання товару експортером, де вказано в якій області України вирощені культури, транспортні документи (накладні (або реєстр) або товаротранспортні накладні тощо);
 • довідка з ОДПІ про сплату збору за спеціальне використання лісових ресурсів;
 • завірені копії лісового квитка (обов'язково) на лісові ресурси побічного користування (ягоди, гриби, дикорослі плоди, лікарські рослини тощо) і другорядні лісові матеріали (живиця, деревні соки тощо), згідно з Лісовим кодексом України та постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761.

2. Для послуг:

 • статут підприємства та реєстраційні документи;
 • ліцензія на виконання послуг (якщо такі послуги підпадають під режим ліцензування);
 • штатний розклад підприємства;
 • довідка державної організації про засоби, за допомогою яких виконують послуги (акти технічного огляду ДАІ тощо);
 • договору оренди рухомого і нерухомого майна, що забезпечують виконання послуг;
 • договори на виконання послуг;
 • довідка з банку про надходження коштів за виконані послуги;
 • опис послуг, які виконуються.

Які саме документи з перерахованих вище зобов'язаний надати Замовник разом із заявкою-декларацією визначає уповноважена особа торгово-промислової палати.

III. Оплатити надану послугу.

Рахунок і додаткові консультації можна отримати за номерами:

(044) 209-04-53
(067) 904-87-87

Завантажити файл >>>