shapka_top.jpg

Сертифікація

Сертифікація вантажуЗгідно Наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 р. №466/10746 «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні» при ввезенні продукції, що підлягає сертифікації, підприємствам необхідно звернутися в органи сертифікації України для отримання відповідних документів, необхідних для митного оформлення та випуску продукції у вільний обіг. На основі аналізу поданих документів і специфіку поставок, орган сертифікації видає рішення, сертифікати, висновки та декларації про відповідність.

Сертифікат відповідності -  документ, який підтверджує, що продукція відповідає всім нормам і вимогам встановленим законодавством, щодо якості та безпеки, а так само внесена в реєстр сертифікованої продукції на території України.

Для проведення робіт з сертифікації необхідно надати:

 • заявку на сертифікацію продукції
 • договір на сертифікацію продукції з органом сертифікації
 • інвойс з перекладом
 • зразки продукції
 • контракт на поставку продукції
 • документи, які може запитати орган сертифікації (якісні сертифікати, сертифікати відповідності, видані країною відправника, каталоги тощо.)

Декларація відповідності – документ, в якому виробник або уповноважена ним особа підтверджує, що продукція відповідає вимогам нормативних документів. Декларація відповідності реєструється акредитованим органом з сертифікації у відповідності з кодом ТН ЗЕД, присвоєним даній продукції. Документ має юридичну силу і діє на всій території України. У відповідності з Законом України «Про підтвердження відповідності» та Законом України « Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» в Україні з 01.01.2012 р. діють наступні технічні регламенти:

http://csm.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=68&lang=ru

Документи необхідні для оформлення декларації відповідності:

 • контракт
 • інвойс з перекладом
 • товаро - транспортна документація
 • технічний опис продукції
 • документи якості (сертифікат якості, протокол випробування)

Відмовні листи (рішення) – офіційний документ, виданий на основі аналізу наданих документів, в якому повідомляється, що продукція не підлягає обов'язковій сертифікації.

Завантажити файл >>>