shapka_top.jpg

Сертификат Euro 1

Список документов для оформления сертификата EURO 1

 

Сертифікати з перевезення товарів з України за формою “EUR.1

- Департамент розвитку митної справи

Статтею 544 Митного кодексу України до основних завдань митниці ДФС віднесено видачу у випадках, встановлених чинними міжнародними договорами, сертифікатів походження.

Відповідно до міжнародних зобов’язань України (Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, ратифікованої Законом України від 7 грудня 2011 року № 4091-VI, Угода про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, ратифікованої Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5445-VI), митниці ДФС з 1 червня 2014 року здійснюють видачу сертифікатів з перевезення форми “EUR.1”.

27 червня 2014 року укладено Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифіковану Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII (далі – Угода).

З 01 січня 2016 року в рамках цієї Угоди митниці ДФС здійснюють видачу сертифікатів з перевезення форми “EUR.1” при експорті товарів з України до країн ЄС.

Сертифікати з перевезення товарів з України за формою “EUR.1” видаються на товари, що експортуються до країн ЄС та які задовольняють вимогам Протоколу 1 до Угоди (Правила походження).

За умови подання митним адміністраціям країн ЄС сертифікатів з перевезення товарів з України за формою “EUR.1”, до товарів українського походження застосовуються пільги зі сплати мита.

Сертифікат з перевезення товарів з України за формою “EUR.1” видається під час або після здійснення експорту товару. Термін дії сертифіката складає 4 місяці.

Для видачі митницею ДФС сертифіката з перевезення товарів з України за формою “EUR.1” експортер або його уповноважена особа (далі - експортер) пред’являє такі документи:

  • заяву, що містить декларацію від експортера, за формою, визначеною у додатку III до Угоди;
  • заповнені відповідно до вимог Угоди електронна копія сертифіката та оригінал бланка сертифіката (у разі наявності його в експортера);
  • документи, що підтверджують преференційне походження товарів з України відповідно до вимог Правил, у разі якщо це перша поставка таких товарів до країн ЄС.

Сертифікат заповнюється експортером на одну партію товарів, що експортуються, відповідно до вимог Угоди та наказу Міністерства фінансів України від 18.11.2014 № 1142 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за № 1557/26334).

Сертифікат заповнюється, як правило, англійською мовою або однією з мов, якими складено Угоду.

Сертифікат видається безоплатно у найкоротший термін, але не більше трьох робочих днів з дня, що настає після реєстрації заяви у митниці.

Інформація та документи, необхідні для оформлення та заповнення граф сертифікатів з перевезення форми “EUR.1” розміщено далі.

Правила походження до Угоди українською та англійською мовами.

Наказ Міністерства фінансів України від 18.11.2014 № 1142 “Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” (скачати).

Зразок бланка сертифіката з перевезення товару з України за формою “EUR.1”, затвердженого Угодою (скачати).

Форма заяви для видачі сертифіката з перевезення товару з України за формою “EUR.1” (скачати).

Перелік підрозділів митниць ДФС та їх адреси розміщення, які здійснюють оформлення та видачу сертифікатів з перевезення товарів форми “EUR.1” (скачати).

Видача сертифіката з перевезення товарів з України за формою “EUR.1” не вимагається у випадках, якщо:

  • загальна фактурна вартість партії товарів, походженням з України, не перевищує 6000 євро (для отримання преференцій в країнах ЄС експортер самостійно декларує походження товарів з України в декларації інвойсі, текст якої наведено в додатку IV до Угоди);
  • експортер має статус уповноваженого (затвердженого) відповідно до статті 23 Правил походження;
  • в країнах ЄС товари оподатковуються за нульовою ставкою ввізного мита Митного тарифу (за винятком положень Правил походження щодо кумуляції та квот).